31/12

Rödingfiske på årets sista dag, 60 % av familjen ställde up. Vi fick med oss 4 matfiskar hem. Hann även med att grilla lite korv. En trevlig dag på isen.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/280/61023017/files/2014/12/img_1027.jpg

Annons

26/12

On the thermometer stood -13 degrees when I woke up. Any normal person would stayed at home, but i went and fetched the boat.
Down at the harbor there was some ice but nothing is impossible. The Gast was in place with a positive countenance , and for him it was more like a sunny summer day.
For that matter fishing began with two bite quite directly but it was an Pike and the other left after one minute.
A fairly day ended with an Salmon of 67 cm that GradyM routine landed.
Thanks for a nice day on the lake Micke .

26/12

På termometern stod det -13 grader när jag vaknade, väntade på ett SMS från gasten att han fått förhinder men inga SMS kom. Åkte och hämtade båten. Nere vid hamnen var det en del is men inget är omöjligt. Gasten var på plats med en positiv uppsyn och för honom var det mer som en solig sommardag.
Vad det beträffar fisket började det bra med ett hugg ganska direkt och därefter ett till medans GradyM drillade en Gädda, den jag skulle ta lämnade en avbiten löja.
En ganska lugn dag avslutades med en liten blank och till slut en Lax på 67 cm som GradyM rutinerat drog upp. Området runt Klacken var hetast.
Tack för en trevlig dag på sjön Micke.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/280/61023017/files/2014/12/img_1015.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/280/61023017/files/2014/12/img_1016.jpg

Exspandables 4

A bit like in the movies with the old men who are incredibly well-trained and gets totally impossible mission felt it when we ( Sylvester S , Arnold S and Jason S ) had get our mission. Our mission was clear , relieve some salmons from Vänerns cold water.
It turned out that we had been given the impossible task and now it will be difficult to get the producer to begin recording the 5th , but we’ll see .
On the way home , it felt more like we had been in a movie from the great producer Bergman .
A salmon landed on a very strange lure . A very enjoyable day with much laughter , the tone was rough but cordial.

Exspandables 4

Lite som i filmerna med gamlingarna som är otroligt vältränade och får helt omöjliga uppdrag kändes det på morgonen när vi ( Sylvester S, Arnold S och Jason S) hade fått vårt uppdrag. Vårt uppdrag var tydligt, befria några blanka från Vänerns kalla vatten.
Det visade sig att vi hade fått det omöjliga uppdraget och nu blir det svårt att få producenten att börja med inspelningen till 5:an, men vi får se.
På hemvägen kändes det mer som vi hade varit med i Sjunde Inseglet.
En lax landades på ett mycket märkligt bete. En mycket trevlig dag med mycket skratt, tonen var rå men hjärtlig.