En kylig dag

Hade äran att följa med Peter på Hammarö Trolling. Det var kallt, dimmigt och snö på backen. Dvs perfekta förhållande för fiske från båt, typ.
Läs mer på http://www.hammarotrolling.se
Vill tacka för trevligt sällskap och hoppas på fler övningar när naturens krafter inte är så påtagliga. Tack Peter.

Annons

21/1 Ramprapport

Tog ett varv runt Vänern:
Tösse – öppet, rampen behöver en rejäl spade (tisdagmorgon).
Baggerud – öppet (onsdag).
Kristinehamn – öppet, spade rekommenderas (onsdag).
Lillängshamnen – öppet bägge ramperna, yttre är skottad och grusad (onsdag).

Looking back

At my age are the rearview mirror larger than the windshield , I think with a fool’s insistence that it was better before. Here is my list :

Fishing trip 2014:
It must be January 5, 2014 , when i, Lars and Marcus got six nice fish on a short fishing day , all was 70 cm or longer and we had to do all the time.

Sleepingpills 2014 :
A couple of rides to Häröarea where we proved that it is not always easy ( looking forward to revenge over there in the spring ) .

This year’s project :
It will be the job of the Zander boat . We agreed we would do it properly and it was a few hours more than we had estimated . After some adjustments after the first test , it feels like a good boat for the purpose.

Fish of the year:
3 salmon and 1 trout over 7 kg is more than I had ever received in a year, but there are two fish that stands out , one is one of those four , salmon at 8020 grams , which in normal circumstances would have been left in the lake but with a big portion of luck i finally managed to landed the fish. The other is a wild i got during May, i was pretty sure it was a fish of really big caliber, when it finally landed was at approximately 80-85 cm , what a fight, me like .

Återblick 2014

I min ålder är backspegeln större än vindrutan, jag tror med en dåres envishet att det var bättre förr och så är det bara. Här kommer min lista:

Årets fisketur:
Det måste bli den 5 januari 2014, då var Lars och Marcus med och det blev 6 fina fiskar på en kort fiskedag, samtliga var 70 cm eller längre och vi hade att göra hela tiden.

Årets sömnpiller:
Det blir några turer till Härövattnen där vi bevisade att det inte alltid är så lätt (ser fram mot upprättelse där borta till våren).

Årets projekt:
Det får bli jobbet med Lillbåten. Vi var överens om vi skulle göra det riktigt och det blev några timmar mer än vad vi hade bedömt. Efter lite justeringar efter första testet så känns det som en bra båt för ändamålet.

Årets fiskar:
4 blanka på över 7 kilo är mer än jag fått någonsin fått på ett år, men det är 2 fiskar som utmärker sig, den ena är en av dessa 4, Laxen på 8020 gram som under normala fall skulle varit kvar i sjön men med mycket tur till slut lyckades landas. Den andra är en vild som jag fick under maj, jag var ganska säker på att det var en fisk av rejäl kaliber, när den till slut landades var den på ca: 80-85 cm och vilken fajt den gav, härligt.

5/1

Exactly one year ago, we had really good fishing on the east side island. To ensure similar results , we went west today. Reports of fine trout westward attracted us to this ingenious decision. A parenthesis is that it is 22 years ago we fished these waters , and as it feels now , it will take 22 years for the next attempt .
It started well at the port when I was hit by a concrete pig that giving a lot of extra work .
Out on the lake there was a slight breeze and sun. The fishing was , however, completely hopeless, nothing worked . A creative guest tried almost everything but it becomes difficult to blame the guest. What to say more than ”Undo, do the right” .

5/1 2015

För exakt ett år sedan hade vi riktigt bra fiske på ostsidan ön. För att säkerställa liknande resultat åkte vi självklart väster ut idag. Rapporter om fina öringar västerut lockade oss till detta geniala beslut. En parentes är att det är 22 år sedan vi fiskade på dessa vatten och som det känns nu så kommer det dröja 22 år till nästa försök.
Det började bra redan på land då jag blev påkörd av en betonggris vilket ger en massa extrajobb. Bra jobbat.
Ute på sjön var det svag vind och sol. Fisket var dock helt hopplöst, inget fungerade. En kreativ gast försökte med både det ena och det andra, det blir svårt att skylla på gasten. Vad säga mer än ”Gör om gör rätt”.